Більшість українців визначилась, чим для них є конфлікт на Донбасі, – дослідження
Абсолютна більшість громадян України вважають конфлікт на Донбасі російсько-українським, у якому Росія має за мету отримання контролю на усією Україною.
Про це свідчать результати дослідження “Фактор громадської думки у формуванні політики врегулювання російсько-українського конфлікту: можливості та ризики”, проведеного центром Разумкова.
“Абсолютна більшість (64,6%) опитаних громадян вважають конфлікт на Донбасі російсько-українським (не внутрішнім), у якому Росія має за мету отримання контролю на усією Україною (68% з тих, хто вважає конфлікт російсько-українським, та 43,9% усіх опитаних)”, — зазначають соціологи. 
Водночас, відповідно до результатів, 16,3% громадян вважають конфлікт “внутрішнім”, тоді як 13,7% важко відповісти на це питання. Ще 5,5% респондентів обрали іншу відповідь.
Так, попри наявність регіональних відмінностей у частках громадян, які підтримують різні точки зору стосовно природи конфлікту, домінуючим все ж залишається сприйняття конфлікту як міждержавного.
За даними проведенного дослідження, навіть на сході та півдні України, де понад чверть опитаних (29,8% і 28,7%, відповідно) вважають конфлікт внутрішнім, частка тих, хто поділяє офіційну та домінуючу в суспільстві точку зору переважає (39,9% і 47,1%, відповідно). Примітно також, що саме на сході та півдні є значно вищою частка тих, хто не має відповіді на це питання.
“Домінування громадської думки стосовно конфлікту як міждержавного, а не внутрішнього, є позитивним фактором впливу на офіційну політику. Офіційна риторика та практичні рішення, що ідуть врозріз з позицією абсолютної більшості суспільства несуть прямі ризики щонайменше падіння рейтингів В.Зеленського та правлячої партії, а в окремих випадках — ризики більш активної демонстрації незгоди з державною політикою”, — зазначають у Центрі Разумкова.
Дослідження було проведене Центром Разумкова 16-22 жовтня 2020 року. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.Источник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *