Про маніпуляції ДТЕКівських захисників щодо експертизи НАБУ по справі «Роттердам+»


Про маніпуляції ДТЕКівських захисників щодо експертизи НАБУ по справі «Роттердам+»

18.09.2020
  //   1 Переглядів

В останні дні інформаційний простір заповнився публікаціями накшталт «НАБУ продовжує поширювати маніпуляції щодо Роттердам+», або «Как детективы пытались фальсифицировать экспертизу». І чим далі поширюється хвиля, тим більш перекручено подаються факти.
«Наші гроші» за допомогою адвокатів юридичної компанії «Advanq» розібрались у цьому безладі. Це виявилось банальною історією про те, як маніпулятори беруть 50% правди, 30% незручної правди приховують, натомість ліплять 20% експресії, здобрюють це мільярдним бюджетом  монополіста для медіарозгону і отримують букет божої роси для очей легковірних.
Що відбулося по «Роттердам+»
Експертиза СБУ не змогла визначити збитки від формули «Роттердам+» за весь період її дії у 2016-2019 роках. ДТЕКівці подали це так, нібито збитків від формули взагалі не було. Та ініціювали ще одну судову справу  – про визнання протиправними дій детектива НАБУ по складанню довідки про розмір збитків від формули у період 2016-2017 року.
Йдеться про дві довідки, які раніше склав старший детектив відділу детективів по виявленню кримінальних корупційних правопорушень Управління аналітики та обробки інформації НАБУ:
(1) щодо проведення розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії;
(2) щодо проведення розрахунку надмірно сплачених коштів за придбану електричну енергію.
Ці довідки разом із іншими матеріалами справи були направлені для проведення експертизи у 2019 році, яка підтвердила наявність збитків внаслідок застосування формули «Роттердам+» в 2016-2017 роках.
А вже у 2020 р. було призначено комісійну судово-економічну експертизу для з’ясування достовірності розміру завданої шкоди за загальний період 2016-2019 рр. Для проведення цієї експертизи було направлено матеріали кримінального провадження (в тому числі довідки детективів та висновки експертів), а також довідки та висновки експертів, надані стороною захисту.
З опублікованої захисниками Ахметова частини постанови про закриття кримінального провадження видно, що висновок експерта від 11.08.2020 не підтверджує попередніх висновків експертів та не визначає розмір збитків.
Ще раз. Нам повідомили лише те, що нова експертиза НЕ ВИЗНАЧИЛА РОЗМІР ЗБИТКІВ. І дуже дивно те, сторона захисту не опублікувала якісь уривки чи цитати з експертизи з позитивним для них висновком. Здавалося б, якщо експертиза на твою користь, то бери й розмазуй опонентів котком фактів по бетонній основі об’єктивності.
Але чомусь сторона захисту ДТЕКу не використала таку можливість.
Поспілкувавшись з представниками експертного середовища, що мають досвід у проведенні такого типу експертиз, стало зрозуміло чому.
Скоріше за все, у цій експертизі просто немає «позитивних» для захисників «Роттердаму+» даних, оскільки експертиза не стоїть твердо на фактах, а будується на відсутності якихось даних чи документів.
Звертаємо увагу, що у постанові про закриття кримінального провадження прямо не вказано, що збитки відсутні відповідно до висновків судової експертизи. Зазначено, що «ЗБИТКИ НЕ ВИЗНАЧЕНО». Зазвичай це означає, що експерти не надали відповіді на питання, поставлені їм замовниками експертизи.
Такий висновок виглядає наступним чином: «Надати відповідь на питання не видається можливим з причин, описаних вище». А вже уже в дослідницькій частині описується причина – відсутність необхідних документів, неможливість здійснити розрахунки, відсутність компетенції, тощо. Але саме цю частину ніхто і не побачив. Захисники «роттердамської» формули оприлюднили лише частину документів. Тож якщо у неоприлюдненому висновку експерти дійсно посилаються на відсутність потрібних документів або необхідність проведення надання додаткових матеріалів, то стає зрозумілим чому НАБУ так активно бореться за цю справу. Бо справедливість є і за неї варто боротись.
Довідково
Щодо детективів Управління аналітики та обробки інформації
Управління аналітики та обробки інформації є структурним підрозділом НАБУ.
Управління виконує, зокрема, функції з  аналізу інформації (даних) на предмет виявлення ознак правопорушень, та доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення майна та коштів, яке може бути предметом арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації; надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро, в тому числі шляхом включення працівників Управління до складу слідчих та оперативних груп.
Відповідно до кваліфікаційних вимог за посадою старші детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ повинні мати серед іншого:
вищу економічна освіту рівня магістр (або спеціаліст).
стаж роботи протягом останніх п’яти років на посадах у аудиторських компаніях та/або в підрозділах аудиту, ревізії, внутрішнього контролю тривалістю не менше трьох років.
Фактично, це особи, які володіють спеціальними знаннями в галузі економіки, мають відповідну освіту, досвід та доступ до матеріалів кримінального провадження у випадку включення їх до складу слідчої групи.
Законодавче регулювання
Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства, проведена за ініціативою сторони кримінального провадження чи рішенням суду.
Експертиза обов’язково проводиться для визначення розміру матеріальних збитків. А з урахування змін до ст. 242 КПК України, що набули чинності 17.10.2019 р., експертиза в такому випадку необхідна тільки якщо потерпілий не може визначити розмір збитку самостійно та не надав документ, що його підтверджує.
Однак, не зважаючи на формулювання, вказані КПК України, відомчими актами експертам-економістам прямо заборонено визначати будь-які економічні показники без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності.
Завданнями економічної експертизи є визначення документальної обґрунтованості уже раніше встановлених економічних показників – чи то розміру збитків, чи то сплаченого податку.
Для первинного встановлення таких показників детективи, що здійснюють розслідування, можуть залучати інших фахівців, що володіють відповідною кваліфікацією та знаннями, а у окремих випадках – Державну аудиторську службу України.
Кримінальне процесуальне законодавство не містить визначеного порядку залучення такого фахівця в кримінальне провадження чи порядку надання допомоги слідству. Більше того, КПК України містить лише загальні вимоги до особи, що може бути спеціалістом.
У зв’язку з цим, на практиці часто слідчі користуються допомогою бухгалтерських служб підприємства, залучених аудиторів, здійснюють власні підрахунки та, у випадку детективів НАБУ залучають детективів Управління аналітики та обробки інформації.
По результату своєї роботи такі залучені особи надають довідку з розрахунком розміру завданих збитків, чи інших необхідних слідству показників.
В подальшому висновки, викладені в довідках перевіряються експертами та підтверджуються або не підтверджуються документально та внаслідок порівняння.
Але є ще інший варіант – коли експерти не надають конкретного висновку.
Часто під час проведення експертизи та дослідження матеріалів, у експертів виникає потреба у отриманні та вивченні додаткових документів, які не були надані для перевірки. У зв’язку з цим, передбачено право експерта заявляти клопотання замовнику експертизи про надання тих чи інших документів для дослідження. Строк виконання клопотання – 45 днів.
Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов’язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Однак, експерт не може безпідставно відмовитися від надання висновку.
Юрій Ніколов, «Наші гроші»Источник – nashigroshi.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *