русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР


«Останкінський шприц» і української глядач: русифікація і феномен Діда Панаса
«Останкінський шприц» і української глядач: русифікація і феномен Діда Панаса

Радянське телебачення в 1950-1980-х роках. Частина 1.
Вираз «Останкінський шприц» вперше з’явилося в офіційній пресі в 1981 році в новелі Володимира Крупина «Сороковий день» в журналі «Наш сучасник» [1]. Ця метафора здається влучною характеристикою впливу радянського телебачення на українського глядача як «пацієнта» радянської ідеологічної системи [2]. Методологічний вага цей вислів набуває в контексті підходу американського політолога Г. Лассвелла, який пропонує концепт «підшкірне упорскування» ( «hypodermic needle»), маючи на увазі, що ЗМІ впорскують, як ін’єкцію, в свідомість глядача готові позиції, думки, поведінкові моделі, погляди і т.д. [3].
Продовжуючи метафоричний ряд, спробуємо з’ясувати, якого розміру була ця «голка», наскільки професійно робили «уколи», як реагував український «пацієнт» на лікування, і як ін’єкції поєднувалися з іншими «препаратами» вітчизняного і зарубіжного виробництва. В цілому, видужав або “захворів” український глядач від «останкінського шприца»? Це дослідження – спроба проаналізувати роль радянського телебачення в системі ідеологічних впливів по конструюванню «радянської людини» в Україні в другій половині XX ст. У центрі уваги – ряд проблемних питань, серед яких співіснування загальносоюзного і республіканського телебачення, роль цензури і КДБ в політиці русифікації і вихолощення національної ідентичності засобами ТВ, рівень критичності сприйняття інформації глядачем; механізми, масштаби і специфіка впливу телевізійного мовлення на формування свідомості населення радянської України в 1950-і – 1985 роки.

русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Телевізор в кожен дім! Конструювання радянської реальності засобами ТВ
Протягом другої половини XX в. телебачення в СРСР трансформувалося з елітарного засоби інформування та розваги в елемент повсякденності, але перегляд передач став частиною побуту всіх громадян. Про масовий інтерес до телебачення свідчить збільшення кількості телевізорів в сім’ях. Якщо на старті мовлення в УРСР, В 1951 р, коли вперше були показані фільми і торжества до свята Жовтневої революції, в Києві було встановлено лише 622 телевізора, то в наступному, 1952 року кількість телевізорів перевищила 3,5 тис., А в 1957 р – понад 80 тис . телевізорів [4]. Протягом I кварталу 1961 року населення Української РСР придбав 75 ​​000 телевізорів [5]. На 1974 рік у СРСР приблизно 67% сімей мали телевізор (всього 34 млн штук).
Поштовхом для розвитку кольорового телебачення в СРСР стали «кухонні дебати» – імпровізовані діалоги (через перекладачів) між віце-президентом США Річардом Ніксоном і Микитою Хрущовим 24 липня 1959 на відкритті Американської національної виставки «Промислова продукція США» у виставковому центрі парку «Сокольники» . Ніксон представив кольорове телебачення як найбільш передове досягнення в сфері комунікацій та як ту область, в якій США обігнали СРСР. На відео, яке збереглося, діалог виглядає наступним чином:
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР

– Хрущов: Ні, ми і в цьому нарівні з вами. Ми обійшли вас і в цій технології, і в інший.
– Ніксон: Ось бачите – ви ні в чому не можете визнати чужого першості.
– Хрущов: Я не здаюся [6].
Оскільки кольорове телебачення стало символом культурного та технічного прогресу Заходу, в СРСР збільшився випуск кольорових телевізорів. З 1 січня 1977 року всі передачі ЦТ почали передаватися в кольорі.
Станом на 1975 рік в Україні телебаченням було охоплено: Першою програмою – 88% населення, Республіканської – 72%, об’єднаної програмою – 17% [7].
На засіданні Колегії Держкомітету СРСР по телебаченню і радіомовленню 1 жовтня 1981 розглядався питання «Про стан та розвиток технічної бази і мережі телебачення і радіомовлення в Українській РСР в XIX п’ятирічці», де констатувалося, що «охоплення населення республіки телевізійним мовленням залишається недостатнім. До цього часу близько 5 млн жителів не мають можливості дивитися 1-ю програму Центрального телебачення, а 14 млн – республіканську програму. 2-ю програму Центрального телебачення можуть дивитися тільки 20 відсотків населення » [8].
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Люди різного віку, з різним соціальним статусом і рівнем освіти стали одержувачами стандартизованих повідомлень, передача яких здійснювалася з нечуваною швидкістю, досягаючи всіх майже миттєво [9]. Ці кількісні та якісні показники свідчать про надзвичайно потужному медіа-ресурсі, яким поступово ставало телебачення. ТВ зайняло першість серед інших ЗМІ, маючи колосальний потенціал ідеологічного та виховного впливу на свідомість населення.
У 1967 р Дж. Гербнер і Л. Гросс з Пенсільванського університету обгрунтували теорію культивування (cultivation analysis), яка визначає тривалий і глибокий вплив телебачення на сприйняття, цінності та поведінку людини. Чим більше часу люди проводять в «телевізійному світі», тим більше їх сприйняття світу наближається до такого способу реальності, який вони бачать на екрані і, відповідно, у них формуються хибні уявлення про світ [10]. В результаті культивування власні установки і принципи стираються, придушуються і відходять на другий план, поступаючись телевізійної реальності. У разі, коли реальні події підтверджують спотворений образ дійсності, представлений на телеекрані, то відбувається ефект резонансу і культивування здійснюється вдвічі швидше [11].
Відповідно до цієї теорії, долаючи історичні бар’єри грамотності та мобільності, телебачення стає основним загальним джерелом соціалізації і повсякденному інформації для різних груп населення. Автори стверджували, що багато хто з тих, хто зараз живе з телебаченням, ніколи не були частиною загальної національної культури. Телебачення забезпечує, можливо, вперше після релігії доіндустріального часу, щоденний ритуал, який об’єднує еліти з іншими соціальними групами. Ключове схожість телебачення і релігії, як і їх соціальних функцій, полягає в постійному повторенні шаблонів (міфів, ідеологій, фактів, зв’язків і т.п.), які служать для формування картини світу і узаконення суспільного ладу [12].

русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Телепродукт і його рецептура
Важливими для аналізу ролі українського телебачення в загальносоюзному ракурсі є дані про характер і обсяги мовлення Центрального телебачення і телестудій України. За I квартал 1962 року співвідношення передач власного виробництва Київської студії телебачення та ретрансляції передач ЦТ становить 1: 1,7 (615 год. Проти 1036,5 ч.) [13]. На прикладі програм з 1 по 20 жовтня 1962 року тематичний розподіл мовлення виглядало наступним чином:
– телевізійні новини: Москва – 12 год. 12 хв .; Київ – 7 год. 34 хв .;
– суспільно-політичні: Москва – 9 год. 31 хв .; Київ – 2 ч. 40 хв .;
– літературно-драматичні (без уявлень): Москва – 5 годин. 04 хв .; Київ – 1 ч. 02 хв .;
– уявлення Москва – 7 год. 02 хв .; Київ – 2 ч. 26 хв.
– музичні передачі: 10 ч. 02 хв .; Київ – 2 ч. 58 хв .;
– передачі для молоді: Москва – 12 год. 04 хв .; Київ – 8 год. 13 хв .;
– передачі для дітей: Москва – 2 години. 33 хв .; Київ – 4 ч. 42 хв. [14].
Примітно, що ретрансляція передач Центрального телебачення в Харківській, Донецькій і Луганській студіях телебачення становила 50% всього обсягу мовлення [15].
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
У березні 1972 року по рішенню ЦК Компартії України в республіці заробили дві програми – Центрального та Українського телебачення. Там, де дозволяли технічні можливості, дві програми були впроваджені відразу, а в частині областей було вирішено подавати об’єднану програму. При цьому всі основні передачі, телефільми та подання ЦТ включали в цю об’єднану програму [16].
Таке співвідношення телепродукту, при якому, за винятком дитячих передач власного виробництва, превалював продукт студій Москви і Ленінграда, можна вважати типовим для всього радянського періоду, що логічно відображало підлеглий статус українського телебачення в загальнорадянської системі ЗМІ.
Констатація цього факту набуває більшу глибину при аналізі питання про русифікаторської характер телевізійного мовлення. Перші 15 років, в 1951-1967 роки, українське телебачення (повністю прямоефірне) було дуже автентичним. Телеведуча Лариса Богданова бачить український колорит телевізійного мовлення в цей період в сенсі ідентифікації та персоніфікації дикторів на екрані, що мали фенотипічні риси української жінки – з косою, темноокої, русявою, круглолицьої, огрядною, яка говорила виключно українською мовою [17]. Певна автономність українського ТБ від Москви була обумовлена ​​і чисто технічним чинником, а саме відсутністю радіорелейних ліній, а тому і ускладненим прямим візуальним контролем з Москви.
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Однак, з кінця 1960-х – початку 70-х років українське телебачення втрачає національну відособленість, розчиняючись в загальносоюзному і перетворюється в інструмент русифікації. Значною мірою цьому сприяли події Празької весни 1968, інституційна централізація контролю над телебаченням шляхом створення Держтелерадіо СРСР в ранзі союзно-республіканського міністерства (1970), призначення керівником Держтелерадіо Сергія Лапіна, що змінило комунікаційні стратегії радянського телебачення і посилило його агітаційно-мобілізаційну функцію.
Рецензії на телевізійні передачі студій південних і східних областей України неодноразово констатували, що більшість передач готується російською мовою. При цьому ті матеріали, що виходили українською, були засмічені русизмами, і на рівні лексики, і на рівні стилістики [18]. Українська мова існував в репортажах окремих спортивних коментаторів. Спортивний коментатор Сергій Савелій згадує: «У мене Було таке правило: Якщо спортсмен, тренер народився и віріс в Україні, я Ніколи не переходити на російську. ВІН відповідав Якою зручніше, но я не переходив все Рівно. Ми в Україні » [19].
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Русифікаційних тенденції і спроби опору
Мовознавець Лариса Масенко визначає спеціальні телевізійні стратегії русифікації в Україні радянської епохи. Одну з них дослідниця бачить в комічному телевізійному дуеті Штепселя і Тарапуньки, в якому Тарапунька грав роль такого собі суржикомовного дурника, а Штепсель – розумного і розважливого російськомовного партнера, який керував поведінкою Тарапуньки, постійно рятуючи його з халеп, в які той потрапляв через свого недоумства. “Таким чином Українська мова Тарапуньки, роль якого виконувала сумбурна мова, знівечена впливом на нього російської мови, був протиставлений останньому як мову ненормативний і смішний у порівнянні з “нормальним” і престижним російським », – зазначає Л. Масенко [20].
24 лютого 1967 року КДБ УРСР спеціальним повідомленням інформував ЦК Компартії України про те, що серед інтелігенції міста Києва зафіксовано поширення документа «Відкритий лист першому секретареві ЦК КПУ П. Е. Шелесту (проект для обговорення українською громадськістю)». Іронія моменту в тому, що саме завдяки КДБ цей лист отримало характер «відкритого» і стало відомо П.Шелесту, якому доповідали про нього двічі 5 і 9 березня, про що є відмітка в документі [21].
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Лист було направлено на захист прав української мови і його місця в радянському суспільстві. Анонімний автор листа справедливо виділяє телебачення як важливий культурно-ідеологічний фактор: «На жаль, не нашкірна робітник и селянин, даже у соціалістичних странах, систематично ходити до театрів и читає художню літературу. Зато як только закінчується робочий день, в мільйонах квартир засвітлюються голубі екрани, Мільйони глядачів дорослих и маленьких сідають Дивитися телепередачі. Чи часто смороду во время цього чують у нас українську мову. Оголошення програми, останні новини, деякі Рідко коли цікаві інформаційні передачі, ще рідше концерти народних пісень и танців або театральна вистава з української класики. Оце почти и усе. Деяк віняток ставити львівська телестудія, яка іноді готовит цікаві оригінальні передачі українською мовою », – говорилося в документі [22].
Дослідник Богдан Шумилович прийшов до висновку, що львівська студія виробляла більше інших російськомовного продукту, перевершивши навіть Київ, а якщо щось йшло на Москву, його робили на російській або титровали [23]. У російськомовних містах іноді глядачі самі писали і просили, що не треба передач на українському, до того ж їх мова була з помилками, спотвореннями і абсолютно неживим [24].
Центральне або республіканське? Феномен Діда Панаса
Автор згаданого відкритого листа формулював, крім іншого, риторичні запитання: «Де українські художні телефільмі и телеспектаклі, подібні до тих, Які трохи не Щодня передает Москва? Невже нельзя організуваті РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ телеклуб любителів природи, рідної старовини, Наукової фантастики ТОЩО? Де регулярні українські Молодіжні передачі? В жодних мультфільмі, Які так люблять малюки, звірята и герої казок НЕ розмовляю по-українськи » [25].
Дитяче мовлення представляє особливий інтерес для дослідження, враховуючи швидке засвоєння в цьому віці мовних компетенцій та довготривалий вплив на формування ідентичності. Уособленням дитячих програм українського виробництва стала передача «На добраніч діти» з ведучим Дідом Панасом.
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Дідом Панасом був актор Петро Юхимович Вескляров (при народженні Пінхас Хаймович Вексляр), який протягом 1962-1987 рр. (За різними джерелами – до 1986, 1988 рр.) Читав вечірні казки спочатку на українському радіо, а потім і на телебаченні. У 1970-ті роки було кілька спроб замінити автентичного ведучого, який своїм способом україномовного діда у вишиванці не міг не викликати занепокоєння влади. Однак шквал дзвінків і листів, які сипалися на редакцію, змушував повернути Діда Панаса в ефір. Органи виявилися безсилі в боротьбі проти сліз малюків, адже батьки (в основному російськомовні) вмовляли повернути Діда Панаса, пояснюючи, що дитина не може заснути без Діда Панаса [26].
Автор має власні дитячі спогади про нечувану «трагедії» 6-річну дитину, коли з екрану зник Дід Панас. Альтернативи, запропоновані батьками, на кшталт «На добраніч, малята», довгий час не сприймалися дитячою психікою. Примітним є усвідомлення зараз, що україномовний характер дитячих казок з Дідом Панасом не ставав тоді на шляху, незважаючи на зростання в російськомовному середовищі і незнання до 2-го класу школи жодного українського слова.
У дитячій казці на УТ-1 народна артистка України Христина Стебельська бачить певний маркер відмінності українського телебачення і загальносоюзного «Українську дитячу казку ми відрізнялі від російської за мелодикою, по-русски народною піснею Ніни Матвієнко. Показував місяць, сходити сонечко, українська хата, українська дівчина, український тин, український ангел. Хто МІГ читати ЦІ символи – тієї читав … » [27].
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Ветеран українського телебачення Іван Мащенко пропонує іншу диференціацію українського і союзного телебачення – з точки зору його контенту. За його словами, «українське телебачення про людей, а центральне – для людей». У це розуміння Іван Мащенко закладає той факт, що українське мовлення було близько до народу, більше йшлося про рядових трудівників, селян, робітників, трудового життя, їх побут, зрозумілою людям, тоді як центральне ТБ він називає парадно-звітним. Однак і передачі центрального телебачення викликали значний інтерес і цікавість, враховуючи творчий професіоналізм, технічне оснащення, вони були більш популярними, особливо інформаційні, пізнавальні, культурно-освітні, музичні [28].
На тематичному обмеження передач УТ-1 в порівнянні з репертуаром центрального телебачення акцентує Станіслав Цалик. Ключові передачі обох українських каналів – «Сільський час», «Село і люди», «Сонячні кларнети» – були призначені для сільської місцевості, там вони і користувалися попитом. Кияни, як зазначає С. Цалик, іронічно називали УТ-1 «колгоспником». Більший інтерес глядачі викликали передачі московського каналу – «Клуб кіноподорожей», «В світі тварин”, “Очевидне – неймовірне», «Ранкова пошта», «Вокруг смеха», «Кінопанорама», «Кабачок 13 стільців». Крім того, центральний канал мав перевагу в трансляції на годину-півтори довше, ніж «УТ-1» [29].
Московське «Час» і український колорит
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
На всіх каналах СРСР, в тому числі на УТ-1, о 21.00 транслювалася московська інформаційна програма «Час». Головна пропагандистська програма (вперше вийшла в ефір в 1968 р) збирала рекордну аудиторію – до 150 млн чоловік щодня – не стільки завдяки своїм цінностям, скільки програмування. Вона виходила в ефір о 21:00, і оскільки її зобов’язані були дублювати всі канали, то у глядачів просто не залишалося ніякого вибору. Програма «Час» мала власних кореспондентів в усіх союзних республіках і в великих регіонах, в тому числі і на Донбасі [30].
Официальная стилистика передачи требовала присутствия в ней дикторов, которые поочередно зачитывали текст с листа, бесстрастно озвучивая агитационно-пропагандистские материалы. Существенную часть «Времени» занимала официальная некомментированная хроника: приезды и отъезды руководителей партии и правительства, встречи на высшем уровне, многочисленные заседания. Иногда слово предоставлялось передовикам производства, известным деятелям науки и культуры – в основном для того, чтобы они могли поблагодарить с экрана партию и правительство о «родительской заботе» о них. Значительная часть программы была посвящена рассказу об успехах социалистического содружества и тяжелом положении трудящихся в мире капитала. 
В зависимости от пропагандистской кампании акценты могли меняться, но все материалы имели тенденциозный окрас – «у них и у нас» и подавались сухим, казенным языком [31].
Украинское телевидение использовало в эфире немало материалов народного и хорового искусства, народной музыки, украинской эстрады, фестивально-телевизионных передач. Этот дискурс, считаем, сложился как компромисс между невозможностью показывать события в Украине без привязки к СССР и стремлением сохранить аутентичное украинское лицо, не позволив растворить его в общесоветском информационном пространстве. Ответом стало использование разрешенных пределов этнографических особенностей, через которые патриотически настроенные зрители читали «коды» национальной идентичности.
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Выход за пределы этнографических особенностей начинался там, где речь шла об исторических эпизодах, которые могли пробуждать национальное сознание. Вспоминает Кристина Стебельская: «Коли я робила четверту чи п’яту програму „Сонячні кларнети” в Івано-Франківській області для УТ-1, наважилась і ввела пісню Січових стрільців, у кадрі з’явились хлопці в костюмі Cічових стрільців, співають автентичні пісні. Журі в Києві було в шоці, залякане, залетіла завредактор народної творчості, яка отримала команду зупинити ефір» [32].
Глас народа: письма телезрителей
Центральной стратегией советского телевидения было общение с аудиторией через письма. Зрительская почта трактовалась как «голос трудящихся» и «сигнал снизу» и имитировала непосредственное сближение народа с партией и правительством. Неудивительно, что большинство писем содержали положительные оценки социалистических ценностей, курса коммунистической партии. Типичные названия таких программ: «Наша почта», «По вашим письмам», «На вопросы отвечает министр», «Письма о письмах» и др. [33]. Традиционной формой завершения многих передач было такое обращение дикторов: «Пишите нам, товарищи, ждем ваших новых писем» [34].
В течение 1960-х гг., по мере роста зрительской аудитории телевидения, объем писем, адресованных союзному телевидению, увеличился в десять раз, до 400 тыс. в 1970 г.. Для сравнения, в 60-е годы «Правда», «Комсомольская правда», «Труд» получали от 300 тыс. до 700 тыс. писем в год, Центральное радио в 1963 г. получило 675 тыс. писем. в 1970 г.. На Центральном телевидении было зарегистрировано почти столько же писем, как и на Центральном радио: 405,9 тыс. против 421 тыс. [35] Максимальных показателей – на уровне от 1,3 до 1,8 миллиона писем – почта советского телевидения достигла в начале 1980-х гг., когда телевизионные приемники стали обязательным атрибутом каждого дома [36].
русифікація і феномен Діда Панаса • Портал АНТІКОР
Особенно в 1960-е годы зрители жаловались на технические недостатки, слабые мощности передающего сигнала, неточную информацию газет о ежедневной телевизионной программе, недостатки дикторов или просто скучные программы. Определенный резонанс Киевской студии телевидения вызвало письмо группы зрителей из Коломны (Московская обл.) от августа 1960 года следующего содержания: «Почему мы так редко видим передачи из Киева? Поскольку для нас, телезрителей, передачи являются повседневным домашним театром, и это вошло глубоко в систему нашего быта, хочется смотреть что-то особое, хорошее. Этим хорошим и являются передачи из Киева». Авторы этого письма просили больше передавать украинские народные песни, произведения украинских композиторов, выступления бандуристов и, между прочим, подчеркивают: “и все это хочется слушать на украинском языке» [37].
В общем, письма не должны восприниматься как отражение мыслей всей зрительской аудитории и не является репрезентативным материалом, который бы давал точное представление о настроениях общественности. На самом деле, как отмечает Кирстен Бьонкер, лишь незначительная часть граждан обращалась к партии или СМИ с помощью писем. Однако они являются определенными маркерами ценностей и образа жизни советского населения. Письма, отправленные советскому телевидению, создавали впечатление защищенного пространства коммуникации между общественной и частной сферами [38].
Посредством писем некоторые подтверждали, что он являются «хорошим советским гражданином» вроде участия в парадах, на комсомольском собрании или голосовании за резолюции. Однако люди, которые придерживались умеренных точек зрения, не чувствовали необходимости выражать свое мнение. Большинство писем охватывали «неполитические темы», связанные с анализом передач, эстетикой, внешностью и стилем дикторов, их речью. Помимо прочего, письма были идеальным способом предотвратить обсуждение проблем друг с другом, и в этом отношении способствовали стабилизации политического режима.
Юрий Каганов – доктор исторических наук, доцент, проректор по научно-педагогической работе, профессор кафедры новейшей истории Украины Запорожского национального университета. Кандидатскую диссертацию «Оппозиционное движение в Украине и странах Центрально-Восточной Европы (1980-е – 1991 гг.): компаративный анализ» защитил в 2009 г. В 2019 году по монографии «Конструирование “советского человека” (1953-1991): украинская версия» защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. Проходил стажировку в Варшавском и Ягеллонском университетах в Польше. Участник международных программ Erasmus +. Ответственный редактор периодического издания «Научные труды исторического факультета Запорожского национального университета» (с 2020 – «Zaporizhzhia Historical Review»). Автор более 60 научных публикаций. Научные интересы: «homo sovieticus», советская идеология, общественное сознание, компаративистика. Живет и работает в Запорожье.
Юрий Каганов,  опубліковано у виданні Україна модерна
Перевод: АргументИсточник – antikor.com.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *